Mentális egészség

EU-Compass: „iránytű” a mentális egészség és jóllét érdekében végzett fellépéshez

A mentális egészség és jóllét érdekében végzett fellépésre irányuló EU-Compass olyan webalapú mechanizmus, amely azokat az adatokat hivatott összegyűjteni, megosztani és elemezni, amelyek a tagállamok és az érdekeltek által a mentális egészség előmozdításáért végzett tevékenységekkel kapcsolatosak. A Compass 2015 és 2018 között a mentális egészség és jóllét érdekében végzett fellépés keretével kapcsolatos információkat hozza nyilvánosságra. Az uniós tagállamok és a civil szférából érkező érdekelt felek lelki egészséggel és jólléttel kapcsolatos szakpolitikáinak, illetve tevékenységeinek nyomon követése érdekében az EU-Compass:

 • feltérképezi és nyilvánosságra hozza a mentális egészség terén bevált európai gyakorlatokat,
 • évente három felmérés segítségével adatokat gyűjt az érdekelt felek és a tagállamok mentálhigiénés tevékenységeiről,
 • három-három éves jelentést és fórumot rendez,
 • az összes uniós tagállamban, valamint Izlandon és Norvégiában műhelytalálkozókat tart a mentális egészség témájában.

Ezeken túlmenően az EU Compass a mentális egészséggel és jólléttel foglalkozó kormányzati szakértők uniós csoportjával és az érdekelt civil szervezetekkel együttműködve négy tudományos jelentést fog kidolgozni. 

 

Az EU Compass eredményei (pl. a feltérképezett bevált gyakorlatok, az éves jelentések és a konszenzusdokumentumok) megtekinthetők:

Az EU-Compass legfontosabb területei

Az EU-Compass hét kiemelt területre összpontosít, melyek:

 • a depresszió megelőzése és az ellenálló képesség növelése (2016. évi prioritás),
 • könnyebb hozzáférés a mentálhigiénés szolgáltatásokhoz (2016. évi prioritás),
 • mentális egészség a munkahelyen (2017. évi prioritás),
 • mentális egészség az iskolában (2017. évi prioritás),
 • az öngyilkosság megelőzése (2017. évi prioritás),
 • a mentális egészségügyi ellátás közösségi alapú szervezése (2018. évi prioritás),
 • integrált irányítási módszerek kidolgozása (2018. évi prioritás).

Szakpolitika és bevált gyakorlatok – információgyűjtés

Az EU-Compass folyamatosan gyűjti az uniós tagállamok és az érintettek bevált módszereit, amelyeket az EU-országok és a Bizottság által jóváhagyott minőségi kritériumok alapján értékel.

Az EU-Compass az adott év prioritási területeinek megfelelően minden évben tevékenységi jelentést tesz közzé (lásd az összefoglalót és a teljes jelentést), amelyben elemzi és összegzi, hogy milyen előrehaladást értek el az uniós tagállamok és az érdekelt felek a mentálhigiéné előmozdításában. Az első tevékenységi jelentés, amely 2016-ban jelent meg, a depresszió megelőzésére és a mentálhigiénés ellátásokhoz való hozzáférésre összpontosított.

Az uniós tagállamok szerepe

Az Európai Bizottság a mentális egészséggel és jólléttel foglalkozó kormányzati szakértők csoportjával együttműködve felügyeli az EU-Compass kidolgozását és végrehajtását. Számos tagállam indított országos vagy regionális szintű tevékenységeket a mentálhigiéné előmozdítása céljából.

A tudományos jelentésektől a konszenzusdokumentumokig

Az EU-Compass által kidolgozott vagy kidolgozandó tudományos jelentések a mentális egészséggel és jólléttel foglalkozó kormányzati szakértők csoportja által feltérképezett konkrét témákat járják körül. A dokumentumokat olyan szakértők készítették vagy fogják készíteni, akik az adott területen megfelelő szakértelemmel rendelkeznek. Összesen négy ilyen jelentés készül, amelyekben bemutatják az Európában uralkodó jelenlegi helyzetet, összefoglalják a releváns uniós és tagállami tevékenységeket, feltérképezik a bevált gyakorlatokat, valamint összegzik a fellépések alapjául szolgáló elveket és ajánlásokat.

A tudományos jelentésből azután válik ún. konszenzus-dokumentum, ha azt a tagállami szakértők csoportja és a megfelelő nem kormányzati érdekelt felek felülvizsgálták és jóváhagyták.

A tagállami szakértőkkel folytatott megbeszélések alapján a 2016. év kiemelt területe a depresszió megelőzése és az ellenálló képesség növelése, valamint az európai mentálhigiénés ellátáshoz való hozzáférés volt.

Idén, 2017-ben a hangsúly a „munkahelyi mentális egészségre” helyeződik, jövőre pedig a fő téma a „mentális egészségügyi ellátás közösségi alapú szervezése” lesz.

Érdekelt felek – mentális egészség és jóllét

A kormányzati szerveken kívül vállalkozások, oktatási intézmények és civil szervezetek is hajtanak végre olyan kezdeményezéseket, amelyek sikeresen szolgálják a lelki egészséget.

További információkért lásd a mentális egészséggel és a jólléttel foglalkozó érdekel felek listáját, valamint az európai uniós egészségpolitikai platformot.

Uniós fórum a mentális egészségért

Az EU-Compass kiemelt tevékenységeinek része az a három fórum, amelyet a mentális egészség témájában rendezett, illetve fog rendezni. Céljuk, hogy bemutassák az éves felmérések eredményeit, illetve hogy vitát indítsanak magas szinten azokról az eredményekről, amelyek a mentális egészség és jóllét érdekében végzett fellépés keretének végrehajtásának köszönhetőek. A fórumok egyik fontos feladata, hogy példákkal szemléltessék: szakpolitikai és civil tevékenységek révén a lakosság is szerepet játszhat a lelki egészség és jóllét előmozdításában.

A mentális egészséggel kapcsolatos EU-Compass fórum – 2016., 2017. és 2018. évi tevékenységek.