Boli majore şi boli cronice

Cadrul UE de acțiune în domeniul sănătății mintale și bunăstării

Politicile și serviciile din domeniul sănătății mintale intră în responsabilitatea statelor membre. Totuși, nevoia de a include sănătatea mintală pe lista priorităților în materie de sănătate publică a devenit tot mai presantă în ultimele decenii. Politicile în materie de sănătate mintală nu au beneficiat de aceeași atenție în toate țările UE.

Prin urmare, multe persoane care se confruntă cu afecțiuni mintale nu primesc tratament, iar disponibilitatea serviciilor menite să prevină bolile mintale și să promoveze bunăstarea mintală rămâne limitată.

Acțiunea comună privind sănătatea mintală și bunăstarea

Acțiunea comună privind sănătatea mintală și bunăstarea își propune să creeze un cadru de acțiune la nivel european, pe baza activităților anterioare derulate în contextul Pactului european pentru sănătate mintală și bunăstare. Înființată de Agenția Europeană pentru Sănătate și Consumatori, acțiunea comună implică 51 de parteneri reprezentând cele 28 de state membre ale UE și 11 organizații europene și este coordonată de Facultatea de Medicină din cadrul Universității Nova din Lisabona, Portugalia.

Domenii prioritare

  • Depresia, suicidul și e-sănătatea
  • Abordările bazate pe comunitate
  • Sănătatea mintală la locul de muncă
  • Sănătatea mintală în școli
  • Sănătatea mintală în toate politicile

Cadrul UE privind sănătatea mintală și bunăstarea

Cadrul de acțiune a fost prezentat în 2016, cu ocazia unei conferințe. El ajută guvernele naționale să își revizuiască politicile și să facă schimb de experiență în scopul îmbunătățirii eficienței și eficacității prin abordări inovatoare, ținând cont de nevoile specifice de la nivel local, regional și național. De asemenea, furnizează orientări pentru revizuirea și elaborarea propriilor politici ale UE.

Aceste documente și rapoarte individuale se referă la teme specifice acoperite de cadrul și de acțiunea comună în domeniul sănătății mintale și bunăstării.

Obiective

  • Garantarea unei implementări durabile și eficiente a politicilor menite să contribuie la promovarea sănătății mintale și la prevenirea și tratarea afecțiunilor mintale;
  • Elaborarea unor programe de promovare a sănătății mintale, de prevenire a afecțiunilor și de intervenție timpurie, prin integrarea sănătății mintale în toate politicile și prin cooperare multisectorială;
  • Garantarea tranziției către un tratament complet și îngrijiri de calitate accesibile tuturor, cu accent pe furnizarea asistenței adecvate persoanelor cu afecțiuni mintale; Coordonarea asistenței medicale și sociale pentru persoanele cu afecțiuni mintale severe, precum și furnizarea de asistență integrată pentru bolile mintale și fizice;
  • Consolidarea cunoștințelor, a bazelor de date și a schimbului de bune practici în domeniul sănătății mintale;
  • Crearea de parteneriate pentru a face progrese.