Medical Devices - New regulations

Suunised

Euroopa Komisjon esitab mitmesugused juhenddokumendid, et aidata sidusrühmadel rakendada meditsiiniseadmeid käsitlevaid õigusakte.

Tegemist on õiguslikult mittesiduvate juhenddokumentidega, mille peamine eesmärk on tagada määruste ühtne kohaldamine.

Kõikide juhenddokumentide vaatamiseks klõpsake alloleval nupul

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm on kinnitanud järgmisi valdkondi käsitlevad juhenddokumendid:

  • kordumatu identifitseerimistunnus
  • Euroopa meditsiiniseadmete andmepank
  • Euroopa meditsiiniseadmete nomenklatuur
  • teavitatud asutused, kliinilised uuringud ja hindamine
  • uued tehnoloogiad
  • muud teemad
  • muud juhenddokumendid