Medical Devices - New regulations

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Κατευθυντήριο έγγραφο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει σειρά εγγράφων καθοδήγησης για να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα μέρη στην εφαρμογή των κανονισμών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Πρόκειται για νομικά μη δεσμευτικά έγγραφα καθοδήγησης, κύριος σκοπός των οποίων είναι η διασφάλιση της ομοιομορφίας στην εφαρμογή των κανονισμών.

Κάντε κλικ στο παρακάτω κουμπί για να συμβουλευτείτε όλα τα έγγραφα καθοδήγησης

Το Συντονιστικό Όργανο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΣΟΙΠ) επικύρωσε έγγραφα σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

  • UDI
  • EUDAMED
  • Ευρωπαϊκή ονοματολογία ιατροτεχνολογικών προϊόντων
  • Κοινοποιημένοι οργανισμοί - Κλινική έρευνα και αξιολόγηση
  • Νέες τεχνολογίες
  • Άλλα θέματα
  • Άλλα έγγραφα καθοδήγησης