Resne in kronične bolezni

Razmislek o ukrepih v zvezi s kroničnimi boleznimi

Pristop EU k obvladovanju kroničnih bolezni terja usklajeno ukrepanje na vseh področjih ter usmerjenost v dejavnike tveganja in preprečevanje, ob tem pa prizadevanje za boljšo organizacijo zdravstvenih sistemov.

Svet EU (vlade držav članic) je pozval države EU in Evropsko komisijo, naj:

  • začnejo razmislek o ukrepih v zvezi s kroničnimi boleznimi, s poudarkom na njihovi učinkovitosti in sodelovanju med državami EU
  • vodijo dialog z vsemi deležniki, tudi pacienti, zdravstvenim osebjem, plačniki in izvajalci storitev zdravstvenega varstva
  • upoštevajo možnosti v e-zdravstvu in na drugih področjih politike, zlasti na področju zaposlovanja, invalidnosti, izobraževanja in stanovanjske politike.

Sklepi Sveta – inovativni pristop k obravnavanju kroničnih bolezni (7. december 2010)

Začetni ukrepi

Evropska komisija je v vmesnem poročilu  določila dve glavni prednostni področji ukrepanja EU v zvezi s kroničnimi boleznimi:

•preprečevanje bolezni in spodbujanje zdravja,
•vodenje kronične bolezni s poudarkom na opolnomočenju pacienta.

Na podlagi teh izhodišč opravljeno delo povzema končno poročilo .

Nadaljnji ukrepi

Zdravstveni program 2013 je uvedel skupno ukrepanje držav EU pri obravnavanju kroničnih bolezni in uveljavljanju zdravega staranja.

Skupno ukrepanje obravnava povečano breme, ki ga zaradi kroničnih obolenj in bolezni nosijo zdravstveni sistemi in posamezniki v Evropi, pri čemer je poudarek predvsem na pojavnosti več kroničnih bolezni hkrati pri enem človeku. Glavni cilji so:

  • razširiti po Evropi nove inovativne ukrepe v družabnih omrežjih, vedenjski znanosti in novih tehnologijah ter tudi bolj tradicionalne ukrepe v zvezi z dejavniki tveganja
  • preučiti ovire pri preprečevanju, ciljnih presejalnih programih za rizične skupine ter zdravljenju glavnih kroničnih bolezni (na primeru sladkorne bolezni)
  • natančno preučiti obravnavanje pojavnosti več kroničnih bolezni hkrati ter drugih kompleksnih vprašanj v zvezi s kroničnimi boleznimi.