Boli majore şi boli cronice

Procesul de reflecție asupra bolilor cronice

Abordarea UE în ceea ce privește bolile cronice necesită un răspuns integrat care să se axeze, în toate sectoarele și domeniile de politică, pe factorii de risc și pe prevenire, alături de inițiativele menite să consolideze sistemele de sănătate.

Reprezentanții guvernelor naționale, reuniți în cadrul Consiliului, au invitat țările UE și Comisia Europeană:

  • să inițieze un proces de reflecție asupra bolilor cronice, cu scopul de a identifica modalități de optimizare a răspunsului față de bolile cronice și a cooperării între țările UE
  • să desfășoare acest proces de reflecție în strâns dialog cu părțile interesate relevante, inclusiv cu pacienții, personalul medical, casele de asigurări de sănătate și furnizorii de servicii medicale
  • să ia în considerare e-sănătatea și contribuția potențială a altor domenii de politică, în special ocuparea forței de muncă, handicapul, educația și locuințele.

Concluziile Consiliului - abordări inovatoare privind bolile cronice (7 decembrie 2010)

Măsurile luate

Un raport intermediar  identifică două direcții principale de acțiune ale UE privind bolile cronice:

•prevenirea și promovarea sănătății
•gestionarea bolilor, cu accent pe responsabilizarea pacienților.

Rezultatele obținute au fost prezentate succint într-un raport final .

Măsuri ulterioare

În cadrul Programului în domeniul sănătății din 2013, a fost lansată o acțiune comună cu țările UE, care vizează bolile cronice și promovarea unei îmbătrâniri în condiții bune de sănătate de-a lungul întregii vieți.

Acțiunea comună abordează povara din ce în ce mai mare pe care afecțiunile și bolile cronice o reprezintă pentru sistemele de sănătate și cetățenii europeni, cu accent pe morbiditatea multiplă (coexistența a două sau mai multe boli cronice la o singură persoană). Principalele obiective sunt:

  • identificarea în Europa a unor noi acțiuni inovatoare la nivelul rețelelor sociale, al științei comportamentului și al noilor tehnologii, precum și a unor acțiuni mai tradiționale privind factorii de risc
  • examinarea obstacolelor din calea utilizării mijloacelor de prevenire, de screening pentru grupurile de risc și de tratare a bolilor cronice majore (utilizând diabetul ca exemplu)
  • analizarea în detaliu a modalităților de abordare a morbidității multiple și a altor aspecte complexe în contextul bolilor cronice.