Sunkios ir lėtinės ligos

Lėtinių ligų klausimų svarstymo procesas

Kovojant su lėtinėmis ligomis Europos Sąjungoje būtina veikti darniai, įvairiuose sektoriuose bei politikos srityse sutelkti dėmesį į rizikos veiksnius bei prevenciją ir tuo pat metu stiprinti sveikatos sistemas.

Į Tarybą susirinkę nacionalinių vyriausybių atstovai paprašė ES šalis ir Europos Komisiją:

  • pradėti lėtinių ligų klausimų svarstymo procesą siekiant nustatyti būdus, kaip kuo geriau kovoti su lėtinėmis ligomis ir ES šalims bendradarbiauti,
  • vadovauti svarstymų procesui palaikant glaudų dialogą su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant pacientus, specialistus, už sveikatos priežiūros paslaugas mokančius ir jas teikiančius subjektus,
  • atsižvelgti į e. sveikatos sistemą bei galimą kitų politikos sričių, ypač užimtumo, negalios, švietimo ir aprūpinimo būstu sričių, indėlį.

Tarybos išvados „Novatoriški kovos su lėtinėmis ligomis metodai“ (2010 m. gruodžio 7 d.)

Kokių veiksmų imtasi?

Tarpinėje ataskaitoje  nustatyti 2 pagrindiniai ES veiklos lėtinių ligų srityje prioritetai:

• prevencija ir sveikatos ugdymas,
• ligų valdymas, dėmesį sutelkiant į didesnių galių suteikimą pacientams.

Remiantis šiuo pagrindu padarytas darbas apibendrintas galutinėje ataskaitoje .

Tolesni veiksmai

Pagal 2013 m. sveikatos programą imtasi bendrųjų veiksmų su ES šalimis siekiant spręsti lėtinių ligų klausimus ir ugdyti vyresnio amžiaus žmonių sveikatą.

Bendraisiais veiksmais siekiama spręsti dėl lėtinių ligų padidėjusios naštos Europos sveikatos sistemoms ir atskiriems asmenims problemą, itin daug dėmesio skiriant polimorbidiškumui (sirgimui vienu metu dviem ar daugiau lėtinių ligų). Pagrindiniai tikslai:

  • numatyti visoje Europoje naujų novatoriškų veiksmų, susijusių su socialine žiniasklaida, elgsenos mokslais ir naujosiomis technologijomis, ir tradicinių veiksmų, susijusių su rizikos veiksniais,
  • ištirti kliūtis, trukdančias vykdyti svarbiausių lėtinių ligų (pavyzdžiui, diabeto) prevenciją, atlikti rizikos grupėms priklausančių asmenų tikslines patikras ir šias ligas gydyti,
  • išsamiau išnagrinėti, kaip spręsti polimorbidiškumo ir kitus sudėtingus su lėtinėmis ligomis susijusius klausimus.