Súlyos és krónikus betegségek

Eszmecsere a krónikus betegségekről

Az EU integrált közelítésmódot alkalmaz a krónikus betegségek problémájának kezelésére, azaz válaszlépései a több ágazat és szakpolitikai terület bevonásával befolyásolható kockázati tényezőkre, a megelőzésre és az egészségügyi rendszerek megszilárdítására összpontosítanak.

A Tanácsban ülésező tagállami kormányképviselők felkérték az uniós tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy:

  • kezdeményezzenek konzultációt a krónikus betegségekről az optimális válaszintézkedések és az uniós tagállamok közötti hatékony együttműködés mikéntjének feltérképezése céljából,
  • az eszmecserét az érdekelt felekkel (köztük a betegek,az egészségügyi szakemberek, az egészségügyi ellátások költségeit viselő felek és az egészségügyi szolgáltatók képviselőivel) szoros párbeszédet folytatva vezessék le,
  • és mindeközben vegyék figyelembe az e-egészségügy kínálta lehetőségeket, valamint azt, hogy más szakpolitikai területek, különösen a foglalkoztatás, a fogyatékosügy, az oktatás- és a lakáspolitika bevonása milyen előnyöket jelenthet.

A Tanács következtetései – A krónikus betegségek innovatív megközelítései a népegészségügyben és az egészségügyi ellátási rendszerekben (2010. december 7.)

Eddigi lépések

Az Unió által közzétett időközi jelentés  két fő célkitűzést azonosított a krónikus betegségek leküzdését szolgáló uniós intézkedésekhez:

•megelőzés és egészségnevelés
•a betegség kezelése, különös tekintettel a beteg felelős helyzetbe hozására.

A célkitűzések alapján elvégzett munkát a végleges jelentés  foglalja össze.

Nyomon követés

Az uniós tagállamok a 2013. évi egészségügyi program keretében együttes fellépést indítottak útjára a krónikus betegségek elleni küzdelem és az egészséges időskor előmozdítása érdekében.

Az idült betegségek súlyos terheket rónak az egészségügyi rendszerekre és az egyénekre Európában. Az együttes fellépés ezzel a problémával foglalkozik, ezen belül pedig különös figyelmet szentel a multimorbiditásnak (a krónikus betegségek halmozódásának). A fellépés fő céljai:

  • feltérképezni Európa-szerte, hogy a hagyományos cselekvési lehetőségek mellett milyen új innovatív módszerek léteznek a kockázati tényezők befolyásolására a közösségi média, a viselkedéstudomány és az új technológiák területén;
  • megvizsgálni, milyen leküzdendő akadályok állnak a megelőzés, a veszélyeztetett csoportok célzott szűrése és a főbb idült betegségek kezelése előtt (a diabéteszt véve példaként);
  • tanulmányozni, hogyan érdemes megközelíteni a multimorbiditás kérdését és a krónikus betegségek témakörében felmerülő egyéb összetett problémákat.