Merkittävät ja krooniset sairaudet

Kroonisia sairauksia koskeva pohdintaprosessi

EU:n strategiassa kroonisiin sairauksiin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi pyritään löytämään kokonaisvaltainen toimintatapa, joka perustuu kaikki toimialat kattavaan riskianalyysiin ja ennaltaehkäisyyn sekä terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseen.

EU:n neuvosto on pyytänyt jäsenmaita ja komissiota

  • käynnistämään pohdintaprosessin, jonka tavoitteena on määritellä parhaat mahdolliset tavat vastata kroonisten sairauksien asettamiin haasteisiin ja tehdä EU-maiden välistä yhteistyötä
  • ottamaan sidosryhmät (mm. potilaat sekä terveydenhuollon ammattilaiset, maksajat ja tarjoajat) tiiviisti mukaan pohdintaprosessiin
  • ottamaan huomioon sähköiset terveyspalvelut ja muiden politiikan alojen (erityisesti työllisyys-, vammais-, koulutus- ja asumispolitiikkojen) mahdollisen panoksen.

Neuvoston päätelmät: Innovatiiviset lähestymistavat kroonisiin sairauksiin kansanterveys- ja terveydenhuoltojärjestelmissä (7.12.2010)

Toteutetut toimet

EU:n väliraportissa  määritettiin kaksi ensisijaista tavoitetta EU:n toimille kroonisten sairauksien hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä:

terveyden edistäminen ja kroonisten sairauksien ennaltaehkäisy
sairauksien hallinta ja potilaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen.

Tältä pohjalta toteutetuista toimista on esitetty yhteenveto loppuraportissa .

Jatkotoimet

Vuoden 2013 terveysohjelman puitteissa on EU-maiden kanssa käynnistetty yhteinen toimi, jossa käsitellään kroonisia sairauksia ja edistetään terveenä ikääntymistä koko eliniän ajan.

Yhteisessä toimessa tarkastellaan kroonisten tilojen ja sairauksien terveydenhuoltojärjestelmille ja yksilöille aiheuttaman kasvavan rasitteen luomaa haastetta. Siinä keskitytään erityisesti monien sairauksien yhteisesiintymiseen. Keskeisinä tavoitteina on

  • kartoittaa eri puolilla Eurooppaa uusia innovatiivisia lähestymistapoja sosiaalisessa mediassa, käyttäytymistieteissä ja uusissa teknologioissa, samoin kuin perinteisempiä riskitekijöihin kohdistettuja toimia
  • tarkastella ennaltaehkäisyn, riskiryhmien seulonnan ja keskeisten kroonisten sairauksien hoidon mahdollisia esteitä (tässä hyödynnetään diabetesta koskevaa tapaustutkimusta)
  • kiinnittää erityishuomiota monien sairauksien yhteisesiintymiseen ja muihin kroonisiin sairauksiin liittyviin monimutkaisiin haasteisiin.