Resne in kronične bolezni

Politika

Kronične bolezni so dolgotrajne, navadno počasi napredujoče bolezni. Nekatere med njimi, denimo bolezni srca in ožilja, rak, kronične bolezni dihal, sladkorna, duševne bolezni, so med najpogostejšimi vzroki smrti.

Številne kronične bolezni je mogoče preprečiti, če odpravimo štiri najpomembnejše dejavnike tveganja: kajenje, čezmerno pitje alkohola, nezdrava prehrana, pretežno sedeči način življenja. Toda prizadevanje za ozaveščanje prebivalstva mora temeljiti na ciljno usmerjeni promociji zdravja, preprečevanju in zgodnjem odkrivanju.

Pri spopadanju s kroničnimi boleznimi je nujen integriran in horizontalen pristop na vseh ravneh, od lokalnih skupnosti do snovalcev politike.

Na razvoj kroničnih bolezni v marsičem vplivajo tudi socialni in okoljski dejavniki, pri čemer so velike razlike tako glede bremena teh dejavnikov kot glede njihovega preprečevanja in obvladovanja.

Pobude EU

Evropska unija se zavzema za celovit način reševanja bremena kroničnih bolezni v Evropi:

Kar zadeva boj proti raku , je Evropska komisija vzpostavila partnerstvo  in s tem sodelovanje med številnimi deležniki v EU.

Breme kroničnih bolezni zmanjšujejo tudi ukrepi EU v zvezi z okužbo s HIV/aids, ki od uvedbe učinkovite protiretrovirusne terapije velja za kronično bolezen.

Koordinacija – EU in države članice

Skupni razmislek o kroničnih boleznih  pomaga državam članicam in Evropski komisiji uskladiti ukrepe v zvezi z obvladovanjem kroničnih bolezni.

Deklaracija Združenih narodov

Leta 2011 je Generalna skupščina ZN ob podpori EU sprejela politično deklaracijo o preprečevanju in obvladovanju nenalezljivih bolezni. V deklaraciji so potrdili, da so kronične bolezni velik razvojni izziv v 21. stoletju, in zahtevali, naj Svetovna zdravstvena organizacija sprejme in vodi ukrepe v svetu.