Ernstige en chronische ziekten

Beleid

Chronische ziekten zijn langdurige ziekten die zich meestal langzaam ontwikkelen. Sommige chronische ziekten (hart- en vaatziekten, kanker, chronische ademhalingsziekten, diabetes, mentale aandoeningen) staan bovenaan de lijst van dodelijke ziekten.

Een gezonde levensstijl (niet roken, geen alcoholmisbruik, gezond eten en voldoende lichaamsbeweging) kan veel chronische ziekten voorkomen. Maatregelen tegen chronische ziekten helpen alleen als deze gericht zijn op het verbeteren van de gezondheid, preventie en vroege opsporing.

Er is een geïntegreerde, brede aanpak nodig, waarbij iedereen betrokken is, van lokale gemeenschappen tot beleidsmakers.

De sociale omgeving en het milieu spelen ook een belangrijke rol bij het ontwikkelen van chronische ziekten: bepaalde groepen in de samenleving worden harder getroffen door chronische ziekten en hebben minder goede toegang tot preventie en behandeling.

EU-initiatieven

De EU wil chronische ziekten breed benaderen:

Bovendien biedt de EU een Europawijd partnerschap  aan voor de bestrijding van kanker .

Ten slotte neemt de EU-maatregelen tegen hiv/aids (die dankzij betere medicijnen nu ook als chronische aandoeningen beschouwd worden).

Coördinatie - EU en nationale regeringen

In het reflectieproces over chronische ziekten  coördineren de EU-landen en de Commissie hun inspanningen om chronische ziekten te bestrijden.

VN-verklaring

In 2011 heeft de algemene vergadering van de VN (met steun van de EU) een politieke verklaring over de preventie en bestrijding van niet-overdraagbare ziekten aangenomen. In de verklaring wordt erkend dat chronische ziekten een een serieus probleem zijn voor de ontwikkeling in de 21e eeuw en wordt de WHO gevraagd wereldwijd actie te ondernemen.