Sunkios ir lėtinės ligos

Politika

Lėtinės ligos – tai ligos, kuriomis sergama ilgą laiką ir kurios paprastai progresuoja lėtai. Kai kurios iš jų – širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, lėtinės kvėpavimo takų ligos, diabetas, psichikos ligos – yra pagrindinės mirties priežastys.

Daugelio lėtinių ligų būtų galima lengviau išvengti nerūkant, nepiktnaudžiaujant alkoholiu, sveikai maitinantis ir daugiau judant. Bet kad tokios pastangos būtų veiksmingos, jos turi būti grindžiamos tiksliniu sveikatos ugdymu, prevencija ir ankstyvu ligos nustatymu.

Siekiant su lėtinėmis ligomis kovoti veiksmingai, būtina laikytis integruoto horizontalaus požiūrio ir įtraukti visų reikiamų lygmenų veikėjus, pradedant bendruomenių atstovais, baigiant politikos formuotojais.

Lėtinių ligų vystymuisi taip pat svarbūs socialiniai bei aplinkos veiksniai, o tokių ligų našta ir prevencijos bei kontrolės galimybės yra aiškiai netolygios.

ES iniciatyvos

ES skatina kovoti su lėtinių ligų našta Europoje visapusiškai:

ES skatina bendradarbiauti kovojant su vėžiu  ir užtikrina įvairiausių suinteresuotųjų šalių partnerystę  visoje ES.

ES veiksmai kovojant su ŽIV (AIDS), kuri pradėjus taikyti labai aktyvią antiretrovirusinę terapiją gali būti laikoma lėtine liga, taip pat padeda mažinti lėtinių ligų naštą.

ES ir valstybių narių vyriausybių veiksmų koordinavimas

Valstybės narės drauge su Komisija koordinuoja pastangas spręsti lėtinių ligų uždavinius lėtinių ligų klausimų svarstymo procese . 

Jungtinių Tautų deklaracija

2011 m. remiama ES JT Generalinė Asamblėja priėmė politinę deklaraciją dėl neužkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės. Deklaracija pripažinta, kad lėtinės ligos, žvelgiant iš vystymosi perspektyvos, yra viena didžiausių XXI a. problemų, ir paprašyta PSO vadovauti imantis pasaulinio masto veiksmų.