Σοβαρές και χρόνιες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Οι χρόνιες ασθένειες επιδρούν στον ασθενή για μακρύ χρονικό διάστημα και συνήθως εξελίσσονται με αργό ρυθμό. Ορισμένες από αυτές –καρδιαγγειακά νοσήματα, καρκίνος, χρόνιες παθήσεις του αναπνευστικού, διαβήτης, ψυχικές ασθένειες– αποτελούν συχνά αίτιο θανάτου.

Η καταπολέμηση των τεσσάρων πιο επικίνδυνων συνηθειών –κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, ανθυγιεινή διατροφή, καθιστική ζωή– μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη πολλών χρόνιων ασθενειών. Για να είναι όμως αποτελεσματικές οι προσπάθειες που γίνονται προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να βασίζονται στη στοχευμένη προαγωγή της υγείας, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.

Για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς το πρόβλημα των χρόνιων ασθενειών, απαιτείται η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης, οριζόντιας προσέγγισης, που θα καλύπτει όλες τις βαθμίδες: από τις τοπικές κοινότητες έως τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση χρόνιων ασθενειών, καθώς ορισμένες ομάδες του πληθυσμού πλήττονται περισσότερο από άλλες και παρατηρούνται ανισότητες πρόσβασης σε υπηρεσίες πρόληψης και ελέγχου.

Πρωτοβουλίες της EΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης που προκαλούν οι χρόνιες ασθένειες στην Ευρώπη:

Όσον αφορά τον καρκίνο , η ΕΕ ενθαρρύνει τη συνεργασία με τη δημιουργία σύμπραξης  στην οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι φορείς απ' όλη την ΕΕ.

Η δράση της ΕΕ κατά του HIV/AIDS –που, αφότου εφαρμόζεται η θεραπευτική αγωγή υψηλής δραστικότητας κατά των ρετροϊών, θεωρείται χρόνια πάθηση– συμβάλλει επίσης στην ελάφρυνση της επιβάρυνσης από τις χρόνιες ασθένειες.

Συντονισμός μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών

Στο πλαίσιο της διαδικασίας προβληματισμού σχετικά με τις χρόνιες ασθένειες  τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονίζουν τις προσπάθειές τους για αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών. 

Διακήρυξη ΟΗΕ

Το 2011 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ – με τη στήριξη της ΕΕ – εξέδωσε πολιτική διακήρυξη για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών νοσημάτων. Στη διακήρυξη αναγνωρίζεται ότι οι χρόνιες ασθένειες αποτελούν κύρια πρόκληση για την ανάπτυξη στον 21ο αιώνα και καλείται ο ΠΟΥ να αναλάβει ηγετικό ρόλο και δράση σε παγκόσμιο επίπεδο.