Resne in kronične bolezni

Umrljivost

Glavni vzroki smrti v Evropski uniji so:

  • bolezni srca in ožilja
  • rak
  • bolezni dihal

Te bolezni pogosto lahko preprečimo, zato so zanesljivi podatki o vzrokih smrti pomembni za oblikovanje zdravstvene politike, spodbujanje zdravja in zmanjševanje razlik v zdravju.

Evropska komisija zagotavlja snovalcem politike in javnosti uporabna orodja za spremljanje podatkov o umrljivosti.

Viri

Podatki o vzroku smrti  se vpišejo v enoten obrazec, ki ga je pripravila Svetovna zdravstvena organizacija. Eurostat nato zbere podatke za posamezne regije in države EU in na podlagi mednarodne klasifikacije bolezni (MKB) Svetovne zdravstvene organizacije objavi zadevne statistike.

Podatki Eurostata

Uredba Komisije (EU) št. 328/2011 o statistiki vzrokov smrti določa, kako Eurostat zbira podatke o vzrokih smrti. Leta 2012 je Eurostat na podlagi mednarodne klasifikacije bolezni posodobil evropski seznam s 86 vzroki smrti. Eurostat poleg absolutnih števil oziroma stopnje umrljivosti objavlja tudi:

  • podatke o standardizirani stopnji umrljivosti, na podlagi evropske standardne populacije leta 2012, ki omogočajo primerjavo v daljšem obdobju in med državami
  • popolne podatke o umrljivosti po regijah v statističnem atlasu o umrljivosti v EU ali delne vsakoletne posodobitve podatkov iz statističnega atlasa – regionalni letopis Eurostata
  • podatke o vzrokih smrti

Sredstva EU za analizo

Evropska komisija sofinancira projekte za izboljšanje analize vzrokov smrti , ki so namenjeni predvsem:

  • avtomatizaciji zbiranja podatkov
  • razvoju kazalnikov, s katerimi bi lahko na ravni EU standardizirali podatke o umrljivosti in odkrili razlike v zdravju prebivalstva