Poważne i przewlekłe choroby

Przyczyny zgonów w UE

Główne przyczyny zgonów w UE to:

  • choroby układu krążenia
  • choroby nowotworowe
  • choroby układu oddechowego.

W wielu przypadkach tym chorobom można zapobiec. Dlatego miarodajne dane na temat przyczyn zgonów mogą przyczynić się do udoskonalenia polityki zdrowotnej, promowania zdrowego trybu życia oraz zmniejszania nierówności pod względem dostępu do opieki zdrowotnej i stanu zdrowia.

Zadaniem Komisji jest zapewnienie tym, którzy kształtują politykę zdrowotną, oraz społeczeństwu skutecznych metod monitorowania danych statystycznych dotyczących umieralności.

Skąd pochodzą informacje

Informacje o przyczynach zgonów  pochodzą z aktów zgonu wystawianych zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Eurostat gromadzi dane krajowe oraz regionalne i na podstawie międzynarodowej klasyfikacji chorób WHO publikuje odpowiednie statystyki.

Dane z Eurostatu

Sposób gromadzenia danych przez Eurostat reguluje rozporządzenie Komisji nr 328/2011/UE w sprawie statystyk dotyczących przyczyn zgonu. W 2012 roku pracownicy Eurostatu dokonali przeglądu europejskiej listy zawierającej 86 przyczyn zgonu (wybranych z międzynarodowej klasyfikacji chorób). Oprócz danych w ujęciu bezwzględnym oraz surowego współczynnika umieralności Eurostat publikuje również:

  • dane na temat znormalizowanego wskaźnika umieralności, opartego na europejskiej populacji standardowej – dzięki temu można z większą łatwością porównywać dane w czasie i między poszczególnymi krajami
  • dane na temat umieralności w poszczególnych regionach całościowo, w tzw. atlasie umieralności w UE, lub częściowo – w corocznych aktualizacjach rocznika statystycznego poświęconego regionom
  • dane dotyczące przyczyn zgonów.

Lepsza jakość danych dzięki unijnym funduszom

Finansowane przez Komisję projekty, które dotyczą usprawnienia analizy przyczyn zgonów , mają na celu:

  • zautomatyzowanie procesu gromadzenia danych
  • opracowanie wskaźników, które pozwolą na dokonanie normalizacji danych dotyczących umieralności na szczeblu UE i stwierdzenie, gdzie mamy do czynienia z nierównościami pod względem stanu zdrowia.