Ernstige en chronische ziekten

Mortaliteit

De belangrijkste doodsoorzaken in de EU zijn:

  • hart- en vaatziekten
  • kanker
  • aandoeningen van de luchtwegen

Deze ziekten zijn vaak te voorkomen. Betrouwbare gegevens over doodsoorzaken kunnen het gezondheidsbeleid en de volksgezondheid verbeteren en ongelijkheden op gezondheidsgebied verminderen.

De Europese Commissie moet daarom beleidsmakers en de bevolking helpen sterftestatistieken beter te analyseren.

Informatiebronnen

Gegevens over doodsoorzaken  komen van WHO-overlijdensaktes. Eurostat verzamelt nationale en regionale gegevens en gebruikt de internationale classificatie van ziekten (ICD) van de WHO voor zijn statistieken.

Eurostat-gegevens

In Verordening 328/2011 over statistieken van doodsoorzaken wordt voorgeschreven hoe Eurostata hierover gegevens verzamelt. In 2012 heeft Eurostat de "Europese shortlist" herzien en gegevens gepubliceerd voor 86 doodsoorzaken uit de ICD-lijst. Naast de absolute getallen of het bruto sterftecijfer ("crude death rate", CDR) publiceert Eurostat:

  • gestandaardiseerde sterftecijfers ("standardised death rate", SDR), op basis van de Europese standaardbevolking 2012, waarmee vergelijkingen tussen periodes en landen mogelijk worden
  • regionale mortaliteitsgegevens in de volledige EU-mortaliteitsatlas of gedeeltelijke jaarlijkse updates van de Statistische atlas – Regionaal jaarboek Eurostat
  • gegevens over doodsoorzaken

Betere analyses

De EU financiert projecten voor de analyse van doodsoorzaken  om

  • automatisch gegevens te verzamelen
  • indicatoren op te stellen die de sterftegegevens in de hele EU standaardiseren om zo verschillen op te sporen