Mard ewlieni u kroniku

Mortalità

Il-kawżi prinċipali tal-imwiet fl-UE huma:

  • il-mard kardjovaskulari
  • il-kanċer
  • il-mard respiratorju

Dan il-mard ta' spiss jista' jiġi evitat – dan ifisser li dejta li wieħed jista' joqgħod fuqha dwar il-kawżi tal-imwiet tista' ttejjeb il-politiki tas-saħħa, tippromwovi saħħa tajba u tnaqqas l-inugwaljanzi tas-saħħa.

Ir-rwol tal-Kummissjoni hu li tipprovdi lil dawk li jfasslu l-politiki u lill-pubbliku bil-mezzi biex jissorveljaw l-istatistika tal-mortalità.

Sorsi

L-informazzjoni tal-kawża tal-mewt  hi meħuda miċ-ċertifikat tal-mewt tal-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO). Il-Eurostat jiġbor id-dejta nazzjonali u reġjonali u juża l-Klassifikazzjon Internazzjonali tal-Mard (ICD) tad-WHO biex jippubblika statistika relatata.

Dejta mill-Eurostat

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 328/2011 dwar l-istatistika tal-kawżi tal-mewt jiddefinixxi kif il-Eurostat jiġbor id-dejta dwar il-kawżi tal-mewt. Fl-2012, il-Eurostat irreveda 'Lista Mqassra Ewropea' li tipprovdi dejta dwar 86 kawża ta’ mewt magħżulin mill-ICD. Minbarra n-numri assoluti jew ir-rata mhux aġġustata tal-imwiet (CDR) dwar il-kawżi tal-mewt, il-Eurostat jippubblika:

  • id-dejta dwar ir-rata tal-imwiet standardizzata (SDR), ibbażata fuq il-popolazzjoni Standard Ewropea tal-2012, biex jitjieb it-tqabbil fuq iż-żmien u bejn il-pajjiżi
  • id-dejta dwar il-mortalità reġjonali fl-Atlas tal-mortalità fl-UE jew aġġornamenti parzjali kull sena mill-Atlas Statistiku – l-Annwarju Reġjonali tal-Eurostat
  • id-dejta dwar il-kawżi tal-imwiet

Finanzjament mill-UE għal analiżi aħjar

Proġetti ffinanzjati mill-Kummissjoni biex titjieb l-analiżi tal-kawżi tal-imwiet  għandhom l-għan li:

  • il-ġbir tad-dejta awtomatizzat
  • il-produzzjoni ta' indikaturi li jistandardizzaw id-dejta tal-mortalità fil-livell tal-UE u jidentifikaw l-inugwaljanzi fis-settur tas-saħħa