Plaši izplatītas un hroniskas slimības

Mirstība

Galvenie mirstības cēloņi ES ir:

  • sirds un asinsvadu slimības;
  • vēzis;
  • elpošanas ceļu slimības.

Šīs slimības bieži vien ir novēršamas. Tāpēc, lai uzlabotu politiku veselības jomā, veicinātu labu veselību un mazinātu nevienlīdzību šajā jomā, ir svarīgi, lai būtu pieejami ticami dati par mirstības cēloņiem.

Komisijas uzdevums ir nodrošināt, lai politikas veidotājiem un plašai sabiedrībai būtu līdzekļi, kas ļauj sekot statistikas attīstībai mirstības jautājumā.

Avoti

Dati par mirstības cēloņiem  nāk no apliecībām, kuras izstrādājusi Pasaules Veselības organizācija (PVO). Eurostat vāc reģionālos un valstu datus un publicē statistiku, izmantojot PVO starptautisko slimību klasifikāciju (SSK).

Eurostat dati

Komisijas Regula (ES) Nr. 328/2011 attiecībā uz statistiku par nāves cēloņiem definē to, kā Eurostat vāc datus par mirstības cēloņiem. 2012. gadā Eurostat pārskatīja “Eiropas saīsināto sarakstu” un pašreiz sniedz datus par 86 nāves cēloņiem, kas atlasīti, pamatojoties uz SSK. Papildus mirstības cēloņu absolūtajām vērtībām vai mirstības bruto līmeņiem Eurostat publicē:

  • datus par standartizēto mirstības līmeni (SML), ko aprēķina, pamatojoties uz standarta ES iedzīvotāju skaitu 2012. gadā; mērķis ir uzlabot salīdzināmību laikā un starp valstīm;
  • datus par reģionālo mirstību ES mirstības atlantā vai statistikas atlanta ikgagdējos daļējos atjauninājumos — Eurostat reģionālajā gadagrāmatā;
  • datus par mirstības cēloņiem.

Labāka analīze, pateicoties ES finansējumam

Ar Komisijas finansētajiem projektiem mirstības cēloņu analīzes uzlabošanai  ir iecerēts:

  • automatizēt datu vākšanu;
  • definēt indikatorus, kas ļaus standartizēt datus par mirstību ES mērogā, un atklāt nevienlīdzību veselības jomā.