Sunkios ir lėtinės ligos

Mirtingumas

Pagrindinės mirties priežastys ES yra:

  • širdies ir kraujagyslių ligos,
  • vėžys,
  • kvėpavimo takų ligos.

Šioms ligoms dažnai galima užkirsti kelią. Tai reiškia, kad turint patikimus mirties priežasčių duomenis galima tobulinti sveikatos politiką, skatinti sveikatingumą ir mažinti skirtumus sveikatos priežiūros srityje.

Europos Komisijos užduotis yra suteikti politikos formuotojams ir visuomenei naudingas mirtingumo statistikos stebėjimo priemones.

Šaltiniai

Informacija apie mirties priežastis  imama iš Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) mirties liudijimų duomenų bazės. Eurostatas renka šalių ir regionų duomenis ir susijusią statistiką skelbia naudodamasis PSO tarptautine ligų klasifikacija.

Eurostato duomenys

Komisijos reglamentu (ES) Nr. 328/2011 dėl mirties priežasčių statistikos nustatyta, kaip Eurostatas renka mirties priežasčių duomenis. 2012 m. Eurostatas patikslino dažniausių mirties priežasčių sąrašą, į kurį iš Tarptautinės ligų klasifikacijos įtraukė 86 ligas. Be mirties priežasčių absoliučių skaičių ir paprasto mirtingumo statistikos, Eurostatas skelbia:

  • standartizuoto mirtingumo duomenis, naudodamas 2012 m. Europos gyventojų standartinę struktūrą, kad būtų lengviau palyginti įvairių laikotarpių ir šalių duomenis,
  • regioninius mirtingumo duomenis ES mirtingumo atlase arba dalinius kasmet atnaujinamus duomenis iš Statistikos atlaso – Eurostato regioninio metraščio,
  • mirties priežasčių duomenis.

ES finansavimas geresnei analizei

Komisijos finansuojamais projektais, skirtais pagerinti mirties priežasčių analizę , siekiama:

  • automatizuoti duomenų rinkimą,
  • parengti rodiklius, kuriais ES lygmeniu bus standartizuojami mirtingumo duomenys ir nustatomi skirtumai sveikatos priežiūros srityje.