Rasked ja kroonilised haigused

Suremus

Peamised surmapõhjused ELis on:

  • südame-veresoonkonna haigused;
  • vähktõbi;
  • hingamisteede haigused.

Sellised haigused on sageli ennetatavad. See tähendab seda, et usaldusväärsed andmed surmapõhjuste kohta võivad aidata täiustada tervishoiupoliitikat, edendada head terviseseisundit ning vähendada tervishoiualast ebavõrdsust.

Komisjoni ülesanne on anda poliitikakujundajate ja üldsuse käsutusse kasulikke vahendeid suremusalase statistika seireks.

Allikad

Teavet surmapõhjuse kohta  saadakse Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kasutatavalt surmatunnistuse vormilt. Eurostat kogub riiklikke ja piirkondlikke andmeid ning kasutab asjaomase statistika avaldamiseks WHO rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni (RHK).

Andmed Eurostatilt

Komisjoni määruses (EL) nr 328/2011 surmapõhjuseid käsitleva statistika kohta on sätestatud, kuidas Eurostat vastavat statistikat peab koguma. 2012. aastal vaatas Eurostat läbi Euroopa surmapõhjuste nimekirja ning esitas andmed 86 RHKs leiduva surmapõhjuse kohta. Lisaks absoluutarvudele või iga-aastasele suremuse üldkordajale 1000 elaniku kohta, avaldab Eurostat:

  • andmeid standarditud suremuskordaja kohta, mis põhinevad 2012. aasta Euroopa standardpopulatsioonil, et parandada võrreldavust ajaliselt ja riikide kaupa;
  • piirkondlikke suremusalaseid andmeid täielikus ELi suremusatlases või väljaande ƒ„Statistiline atlas – Eurostati piirkondliku statistika aastaraamat” iga-aastastes ajakohastatud versioonides;
  • andmeid surmapõhjuste kohta.

EL rahastab analüüside täiustamist

Surmapõhjuste analüüsi täiustamist  käsitlevate komisjoni rahastatavate projektide eesmärk on:

  • automaatne andmete kogumine;
  • selliste näitajate väljatöötamine, mis aitavad standardida suremusalaseid andmeid ELi tasandil ning tuvastada tervishoiualast ebavõrdsust.