Alvorlige og kroniske sygdomme

Dødelighed

De væsentligste dødsårsager i EU er:

  • hjerte-/karsygdomme
  • kræft
  • luftvejssygdomme

Disse sygdomme kan ofte forebygges. Pålidelige oplysninger om dødsårsager kan forbedre sundhedspolitikkerne, fremme befolkningens sundhedstilstand og reducere uligheder på sundhedsområdet.

Kommissionens opgave er at give beslutningstagere og offentligheden de relevante værktøjer til at overvåge dødelighedsstatistikker.

Kilder

Oplysninger om dødsårsager  er hentet fra Verdenssundhedsorganisationens (WHO) dødsårsagsregister. Eurostat indsamler de nationale og regionale data og benytter sig af WHO's Internationale Sygdomsklassifikation (ICD) til at offentliggøre statistikker vedrørende sygdomme og dødsårsager.

Data fra Eurostat

Kommissionens forordning (EU) nr. 328/2011 om statistikker over dødsårsager definerer, hvordan Eurostat indhenter data om dødsårsager. I 2012 reviderede Eurostat den europæiske liste "European Shortlist", som indeholder oplysninger om 85 dødsårsager udvalgt fra ICD. Ud over de absolutte tal eller bruttodødskvotienten (CDR) for dødsårsager offentliggør Eurostat også:

  • data om den standardiserede dødsrate (SDR) baseret på den europæiske standardbefolkning 2012, der skal gøre det lettere at foretage sammenligninger over tid og mellem lande
  • regionale dødelighedsdata i det fuldstændige atlas over dødelighed i EU eller delevise årlige opdateringer fra det statistiske atlas – Eurostats regionale årbog
  • data om dødsårsager

EU-finansiering for bedre analyse

Projekter finansieret af Kommissionen, der skal gøre det nemmere at analysere dødsårsager , har følgende formål:

  • at indføre automatisk dataindsamling
  • at producere indikatorer, der standardiserer data i EU om dødelighed og kortlægger uligheder på sundhedsområdet