Závažná a chronická onemocnění

Úmrtnost

Hlavními příčinami úmrtí v EU jsou:

  • kardiovaskulární onemocnění
  • rakovina
  • nemoci dýchacího ústrojí.

Těmto onemocněním je často možné předejít. Spolehlivé informace o příčinách úmrtí mohou pomoci zlepšit zdravotní politiky, podporovat dobrý zdravotní stav občanů a snižovat nerovnosti v této oblasti.

Komise proto poskytuje tvůrcům politik i veřejnosti užitečné nástroje pro sledování statistik týkajících se úmrtnosti.

Zdroje

Informace o příčinách úmrtí  jsou převzaty z úmrtních listů ve formě, kterou doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Eurostat shromažďuje údaje z jednotlivých zemí a regionů a při zveřejňování statistik využívá mezinárodní klasifikaci nemocí WHO.

Údaje Eurostatu

Eurostat shromažďuje údaje o příčinách úmrtí na základě nařízení Komise (EU) č. 328/2011 o statistikách příčin smrti. V roce 2012 provedl Eurostat revizi tzv. zkráceného seznamu pro Evropu a nyní poskytuje údaje o 86 příčinách úmrtí vybraných z mezinárodní klasifikace všech nemocí. Kromě absolutních čísel o příčinách úmrtí a hrubé míry úmrtnosti Eurostat také zveřejňuje:

  • údaje o standardizované míře úmrtnosti na základě standardní evropské populace v roce 2012, aby byly údaje mezi jednotlivými zeměmi i jejich vývoj lépe srovnatelné
  • údaje o úmrtnosti podle regionů uvedené v Atlase úmrtnosti v EU a také každoroční aktualizace statistického atlasu – Regionální ročenka Eurostatu
  • údaje o příčinách úmrtí.

Kvalitnější analýza díky prostředkům z EU

Projekty na zlepšení analýzy příčin úmrtí  financované Komisí se zaměřují na:

  • automatizované shromažďování údajů
  • tvorbu ukazatelů pro standardizaci údajů o úmrtnosti na úrovni EU a pro zjišťování nerovností v oblasti zdraví.