Závažné a chronické ochorenia

Choroby

Závažné a chronické choroby, ktorými sa rozumejú ochorenia postihujúce aspoň 50 ľudí zo 100 000, sú príčinou 87 % úmrtí v EÚ.

Patria medzi ne srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, duševné poruchy, chronické ochorenia dýchacích ciest a choroby pohybového ústrojenstva.

Objavuje sa čoraz viac dôkazov o tom, že niektoré závažné a chronické choroby, ktoré sa doteraz považovali za neprenosné, môžu byť spôsobené chronickými infekciami. Ide o niektoré typy nádorových ochorení, ako napr. primárna rakovina pečene, väčšina druhov rakoviny tráviaceho ústrojenstva a rakovina krčka maternica.

Zoznam závažných a chronických ochorení (pozri tiež prenosné choroby ):