Ernstige en chronische ziekten

Ziekten

Ernstige en chronische ziekten worden gedefininieerd als ziekten die minstens 50 per 100 000 mensen treffen. Samen veroorzaken zij 87% van de overlijdens in de EU.

Het gaat daarbij onder meer om hart- en vaatziekten, kanker, geestelijke gezondheidsproblemen, diabetes mellitus ("suikerziekte"), chronische ademhalingsziekten en spier- en skeletaandoeningen.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat sommige van deze ziekten worden veroorzaakt door een chronische infectie, hoewel zij vroeger werden beschouwd als niet-overdraagbaar. Dat geldt onder meer voor sommige vormen van kanker: primaire leverkanker, de meeste maagkankers en baarmoederhalskanker.

Lijst van ernstige en chronische ziekten (zie ook overdraagbare ziekten ):