Σοβαρές και χρόνιες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ασθένειες

Οι σοβαρές και χρόνιες ασθένειες (ΣΧΑ), δηλαδή οι ασθένειες που προσβάλλουν τουλάχιστον 50 άτομα ανά 100.000, ευθύνονται για το 87% των θανάτων στην ΕΕ.

Οι ΣΧΑ περιλαμβάνουν τα καρδιαγγειακά νοσήματα, τον καρκίνο, τα προβλήματα ψυχικής υγείας, τον σακχαρώδη διαβήτη, τα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα και τις μυοσκελετικές παθήσεις.

Υπάρχουν όλο και περισσότερα στοιχεία για το ότι ορισμένες ΣΧΑ οι οποίες εθεωρούντο ως μη μεταδοτικές ενδέχεται να προκαλούνται από μια χρόνια λοίμωξη. Στην ομάδα αυτή υπάγονται ορισμένοι καρκίνοι, όπως για παράδειγμα ο καρκίνος του ήπατος, οι περισσότεροι γαστρικοί καρκίνοι και ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας.

Κατάλογος ΣΧΑ (βλέπε και μεταδοτικές ασθένειες ):