Závažná a chronická onemocnění

Nemoci

Závažná a chronická onemocnění jsou definována jako onemocnění, která postihují nejméně 50 osob ze 100 000. Dohromady způsobují 87 % všech úmrtí v EU.

Patří mezi ně: kardiovaskulární onemocnění, rakovina, duševní nemoci, diabetes mellitus, chronická respirační onemocnění a muskuloskeletální poruchy.

Objevuje se čím dál více důkazů o tom, že některá z těchto onemocnění, která se dříve považovala za neinfekční, mohou být způsobena chronickými infekcemi. To se týká mimo jiné některých typů nádorových onemocnění, např. primární rakoviny jater, většiny druhů rakoviny trávicího ústrojí a rakoviny děložního čípku.

Seznam závažných a chronických onemocnění (viz též přenosná onemocnění ):