Тежки и хронични заболявания

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Заболявания

Взети заедно, тежките и хронични заболявания, които по дефиниция засягат поне 50 на 100 000 души, причиняват 87 % от смъртните случаи в ЕС.

Това са сърдечносъдови заболявания, рак, психични разстройства, захарен диабет, хронични дихателни болести и мускулно-скелетни заболявания и др.

Увеличават се доказателствата, че тежките и хронични заболявания, които преди се смятаха за незаразни, могат да бъдат причинявани от хронична инфекция. В тази група влизат някои видове рак, като например първичният рак на черния дроб, повечето видове рак на стомаха и ракът на маточната шийка.

Списък на тежки хронични заболявания (вижте също заразни болести ):