Folksjukdomar

Hälsoproblem

Vissa hälsoproblem kan påverka en persons allmänna hälsotillstånd. Ett exempel är dålig munhälsa.

EU-kommissionen ger ut faktablad om en del hälsoproblem.