Σοβαρές και χρόνιες ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Παθήσεις

Ορισμένες παθήσεις, όπως για παράδειγμα η κακή στοματική υγεία είναι δυνατό να βλάψουν τη γενική υγεία κάποιου προσώπου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει πληροφορίες για τέτοιες παθήσεις.