Тежки и хронични заболявания

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Състояния

Някои състояния могат да навредят на общото здраве на човека. Здравето на устната кухина например се смята за състояние.

Европейската комисия предоставя информация за някои състояния.