Skip to main content
Public Health

Sănătate globală

Organizația Națiunilor Unite – cooperarea în domeniul sănătății

UE a stabilit o relație strânsă cu Organizația Națiunilor Unite (ONU), prin cooperarea cu Secretariatul ONU și cu agențiile, fondurile și programele ONU. Cooperarea vizează atât sănătatea globală, cât și chestiuni legate în mod direct de sănătate, inclusiv dezvoltarea, drepturile omului, schimbările climatice, gestionarea situațiilor de criză și ajutorul umanitar. UE sprijină Organizația Mondială a Sănătății (OMS), autoritatea de referință în materie de sănătate globală din cadrul sistemului Națiunilor Unite.

Comisia Europeană joacă un rol activ în discuțiile privind sănătatea globală în cadrul Grupului celor 20 (G20), forul internațional care reunește guvernele și guvernatorii băncilor centrale din cele mai importante 20 de economii industrializate și emergente, și al Grupului celor 7 (G7) reprezentând cele mai mari 7 economii dezvoltate ale lumii. Printre subiectele discutate se numără:

Obiectivele de dezvoltare durabilă

Cele 17 obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU (ODD), aprobate în 2015, reprezintă un cadru global de acțiune până în 2030.

În timp ce multe dintre acestea sunt legate de sănătate, unul se axează în mod specific pe aceasta. Obiectivul nr. 3 vizează „asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la toate vârstele”. Printre altele, acesta are în vedere:

 • Bolile infecțioase precum HIV/SIDA, tuberculoza, hepatita
 • Bolile netransmisibile și sănătatea mintală
 • Abuzul de substanțe interzise
 • Controlul tutunului
 • Accesul la vaccinuri și medicamente
 • Finanțarea sănătății și chestiuni legate de forța de muncă în acest domeniu

Comisia Europeană și statele membre ale UE au o responsabilitate comună în vederea realizării ODD. Răspunsul Comisiei la Agenda 2030 privind obiectivele de dezvoltare durabilă este prezentat într-o comunicare adoptată în 2016, intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”, însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei. Acest răspuns include elemente cum ar fi integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în politicile și inițiativele UE, raportarea periodică privind progresele înregistrate, colaborarea cu principalele părți interesate și elaborarea unei viziuni pe termen lung.

Site-ul UE privind dezvoltarea durabilă oferă informații detaliate cu privire la modul în care UE contribuie la punerea în aplicare a Agendei 2030 și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Sănătatea globală și guvernanța UE

Politica UE în materie de sănătate globală, definită în 2010, identifică principalele provocări și stabilește patru principii directoare pentru consolidarea viziunii, poziției și acțiunii UE. O politică globală cuprinzătoare în domeniul sănătății necesită colaborarea cu toate celelalte organizații și grupuri de interese relevante, în diverse domenii, printre care:

 • comerț
 • finanțare
 • ajutor pentru dezvoltare
 • migrație
 • securitate, schimbări climatice și acțiuni de mediu
 • cercetare și inovare.

UE susține accesul universal la servicii medicale de calitate și promovează o finanțare echitabilă și eficace a cercetării, în beneficiul sănătății tuturor. UE depune eforturi pentru a se asigura că produsele noi sunt sigure, eficace, disponibile și accesibile.

Global Health Policy Forum și Comisia

Pentru a sprijini politica sa privind sănătatea globală, Comisia a instituit Global Health Policy Forum, care reunește reprezentanți ai unor organizații internaționale, ai ONG-urilor și ai industriei. Acest dialog este menit să consolideze poziția UE în ceea ce privește deciziile în materie de sănătate globală, garantând că politicile sale interne și externe sunt coerente cu realizarea obiectivelor de sănătate globală.

Global Health Policy Forum a fost instituit în urma Comunicării Comisiei privind sănătatea globală din 2010 și a concluziilor Consiliului. Principalele servicii ale Comisiei implicate în acest proces sunt DG Sănătate și Siguranță Alimentară, DG Cooperare Internațională și Dezvoltare și DG Cercetare și Inovare.