Az EU szerepe a világban

Szakpolitika

A közegészségügy terén az EU együttműködik az uniós és az Unión kívüli országokkal, valamint a nemzetközi szervezetekkel annak érdekében, hogy:

  • javítsa az emberek egészségét az Unióban és azon kívül,
  • megoldást kínáljon az egyes uniós országok és régiók között fennálló egészségügyi egyenlőtlenségek problémájára,
  • globális közegészségügyi politikájának keretében felhívja a figyelmet a globális egészségügyi kérdésekre,
  • előmozdítsa a legmagasabb színvonalú közegészségügyi alapelvek, előírások és jogszabályok érvényre jutását.

E célkitűzések eléréséhez az EU különböző szakpolitikai intézkedéseket léptetett életbe, melyek végrehajtása során szorosan együttműködik az érdekelt felekkel.

Az Európai Unió bővítése 

Az EU folyamatosan tájékoztatja a tagjelölt országokat és a potenciális tagjelölteket egészségügyi politikájáról, tanácsokkal látja el őket, illetve felméri, hol tartanak ezek az országok az uniós egészségpolitikai szabályozásnak a saját jogrendjükbe való átültetésével. A csatlakozási tárgyalások ide vonatkozó fejezetei:

  • közegészségügy: a fogyasztó- és egészségvédelemről szóló 28. fejezet
  • gyógyszerek: az áruk szabad mozgásáról szóló 1. fejezet

Csatlakozásra készülő országok

Európai szomszédságpolitika

Az európai szomszédságpolitika  az Uniónak a vele keleten, illetve délen szomszédos országokkal való kapcsolatait hivatott szorosabbra fűzni. A társulási megállapodások megkötésére irányuló tárgyalások során az EU kitér az egészségpolitikai kérdésekre, valamint a közegészségügyi szabályok összehangolására és a közegészségüggyel kapcsolatos kapacitásépítésre is.

Együttműködés harmadik országokkal

Az EU a világ számos országával kötött kétoldalú partnerségi és együttműködési megállapodást. Ezek a megállapodások általános keretet biztosítanak a közegészségügyi együttműködéshez, emellett pedig alapot nyújtanak az egyes tagállamok és nem uniós országok közötti kétoldalú együttműködéshez is.

Ha még inkább szakmai jellegű együttműködésre van szükség, az Európai Bizottság (az Egészség- és Fogyasztóügyi Főigazgatóság) ágazati megállapodásokat köthet a tagállami minisztériumokkal, ahogy erre az alábbi esetekben is sor került:

Egészségügyi és élelmiszerbiztonsági megállapodás az EU és Oroszország között 

Egészségügyi és élelmiszerbiztonsági megállapodás az EU és Kína között 


Regionális együttműködés

A regionális közegészségügyi együttműködés előmozdítása céljából az EU támogatja az uniós országok és nem uniós szomszédjaik közötti hálózatokat. Ilyen hálózat például:

Együttműködés a nemzetközi szervezetekkel

A nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés lehetővé teszi, hogy az EU kidolgozza, végrehajtsa és előmozdítsa közegészségügyi menetrendjét, valamint hogy más országokkal is megvitassa a különböző egészségpolitikai megoldásait, tapasztalatait és válaszintézkedéseit. Ebben a munkában az EU legfőbb partnere az Egészségügyi Világszervezet (és különösen annak európai regionális hivatala), valamint az ENSZ egyéb szakosított szervezetei.

Emellett az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Gyógyszerügynökség is aktívan részt vesz a nemzetközi szintű együttműködésben.