Az EU szerepe a világban

Nemzetközi szervezetek

Az Európai Unió közegészségügyi politikájának kidolgozása, végrehajtása és előmozdítása terén nemzetközi szervezetekkel működik együtt. Konkrét megállapodások születtek a következőkkel:

  • Egészségügyi Világszervezet (WHO)
  • Európa Tanács
  • Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)

Egészségügyi Világszervezet (WHO) – együttműködés az egészségügy terén

A Bizottság és a WHO közötti együttműködés egy 2001-es levélváltással vette kezdetét. Ekkor rögzítették az érdekeltek az általános elveket, célokat és eljárásokat, többek között a vezető tisztviselők rendszeres találkozóját.

A Bizottság és a WHO Európai Regionális Irodája 2015-ben megerősítette, hogy továbbra is közös erővel dolgoznak majd azon, hogy Európában javuljon az emberek egészségi állapota. Mindkét fél elkötelezett az együttműködés folytatása és kiterjesztése iránt az innováció, a közegészség-védelem, az egészségügyi tájékoztatás és ismeretek, az egészségi egyenlőtlenségek, az egészségügyi rendszerek, valamint a krónikus betegségek területén. Az egészségpolitikai célok megvalósítása érdekében megkülönböztetett figyelmet kapnak mostantól az ágazatok közötti együttműködési lehetőségek, valamint az együttes cselekvés meghatározásának és végrehajtásának lehetséges módozatai.

Az együttműködés földrajzilag három szinten valósul meg:

  • globális jelentőségű kérdésekben a WHO genfi központjában,
  • az európai vonatkozású kérdéseket illetően a WHO koppenhágai székhelyű Európai Regionális Irodájában,
  • valamit világszerte az egyes országokban.

A fertőző betegségek területén az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és a WHO szorosan együttműködnek egymással. A találkozók politikai, szakértői, illetve vezetői szinten zajlanak.

A Bizottság megfigyelőként vesz részt az Egészségügyi Világszervezet Igazgatóságának, valamint az Egészségügyi Világközgyűlésnek az éves genfi ülésein, továbbá a WHO Európai Regionális Bizottságának éves ülésein. Az Európai Külügyi Szolgálattal (EKSZ) együttműködésben az uniós tagállamokkal együtt közös nyilatkozatokat készít és egyezteti velük a harmadik országokkal folytatandó tárgyalások anyagainak szövegét. A Bizottság emellett részt vesz a WHO által szervezett rendszeres konzultációkon, hogy a felek által kidolgozott politikák és intézkedések összhangban álljanak egymással.

Az Európai Bizottság 2005 óta számos, az uniós közegészségügyi program keretében finanszírozott szakpolitikai projekt kapcsán áll munkakapcsolatban az Egészségügyi Világszervezettel.

A dohányzás visszaszorításáról szóló keretegyezmény és a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok az egészségügy terén fontos nemzetközi szabályozó eszközök, melyek a WHO égisze alatt születtek. Az Európai Bizottság aktív tárgyalópartnerként részt vett mindkét jogi eszköz kidolgozásában, és támogatja azok érvényre juttatását.

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) – együttműködés az egészségügy terén

Az egészségügy területén a Bizottság szorosan együttműködik az OECD-vel. A két fél rendszeresen egyeztet egymással többek között politikai és kutatási ütemterveik összehangolásáról. Az Európai Unió jelentős összegekkel járul hozzá az OECD költségvetéséhez, és támogatja az egészségügyi számlákkal, azaz az egészségügyi javak és szolgáltatások fogyasztásával kapcsolatos pénzügyi mozgásokkal, az egészségügyi mutatókkal és az egészséggazdasággal foglalkozó, kölcsönös előnyöket biztosító projekteket.

2016 folyamán a két szervezet együttműködési megállapodást írt alá, hogy az egészségügy terén folytatott együttműködést stratégiai szintre emeljék és még szorosabbra fűzzék. A megállapodás középtávon három prioritási területet jelöl meg:

  • Az egészségügyi rendszerekkel és azok teljesítményével kapcsolatos ismeretek növelése, többek között országspecifikus elemzések, különösen az Egészségügyi helyzet az Európai Unióban kezdeményezés révén;
  • Az egyes országok egészségügyi rendszereiben a betegközpontúság szemléletének meghonosodását segítő lépések, egyebek mellett az egészségügyi szolgáltatások eredményét mérő új, nemzetközileg szabványosított és összehasonlítható mutatók kidolgozása révén;
  • Kapacitásépítés a közegészségügy és az egészségügyi rendszerek gazdasági elemzéséhez, különösen ami a népegészségügyet, az egészségfejlesztést, a krónikus betegségek megelőzését és az innovációt illeti.

Európa Tanács – együttműködés az egészségügy terén

Az Európa Tanáccsal folytatott együttműködés, amely az Amszterdami Szerződés (303. cikk) hatálybalépésével lendületet kapott, hozzájárult a közös érdekű területeken a sikeres kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséhez, egyebek mellett a gyógyszerekkel, a vér, a szövetek, a sejtek és a szervek minőségével és biztonságával, valamint a kábítószerekkel való visszaéléssel kapcsolatban.

Az Európa Tanács és az Európai Bizottság 2001-ben együttes nyilatkozatot tett a két fél közötti együttműködésről és partnerségről.