International cooperation

Međunarodne organizacije

Unija surađuje s međunarodnim organizacijama u cilju razvoja, provedbe i promicanja svojih javnozdravstvenih ciljeva. Postoje posebni dogovori o suradnji:

  • sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (WHO)
  • s Vijećem Europe
  • s Organizacijom za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) – suradnja u području zdravlja

Suradnja između Europske komisije i WHO-a temelji se na razmjeni pisama iz 2001. u kojima su utvrđena opća načela, ciljevi i postupci, uključujući redovite sastanke visokih dužnosnika.

U 2015. Komisija i Regionalni ured za Europu WHO-a ponovno su izrazili svoju privrženost suradnji u cilju unapređivanja zdravlja u Europi. Obvezali su se njegovati i proširiti suradnju u području inovacija, zdravstvene sigurnosti, informacija o zdravlju, zdravstvenih nejednakosti, zdravstvenih sustava i kroničnih bolesti. Ponovno je stavljen naglasak na važnost međusektorske suradnje za postizanje ciljeva zdravstvene politike te na mogućnosti praktičnog definiranja i provedbe zajedničkih aktivnosti.

Suradnja se odvija na tri geografske razine:

  • sa središnjim uredom WHO-a u Ženevi u vezi s pitanjima od globalnog značaja
  • s Regionalnim uredom WHO-a za Europu (sa sjedištem u Kopenhagenu) u vezi s europskim pitanjima
  • u zemljama diljem svijeta (suradnja na državnoj razini).

I Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) blisko surađuje s WHO-om u vezi s raznim pitanjima povezanima sa zaraznim bolestima. Sastanci se održavaju na tri razine: na političkoj razini, razini višeg rukovodstva i stručnoj razini.

Komisija sudjeluje kao promatrač na godišnjim skupštinama Izvršnog odbora WHO-a i Svjetskoj zdravstvenoj skupštini u Ženevi te na godišnjim skupštinama Regionalnog odbora za Europu WHO-a. U suradnji s Europskom službom za vanjsko djelovanje (EEAS) radi na sastavljanju zajedničkih izjava s državama članicama te sudjeluje u pregovorima o sadržaju s drugim državama. Osim toga, sudjeluje u redovitim savjetovanjima koja organizira WHO u cilju osiguravanja dosljednosti između politika i djelovanja dviju strana.

Komisija od 2005. surađuje s WHO-om na nizu projekata u području politika koji se financiraju sredstvima iz programa javnog zdravstva Unije.

Okvirna konvencija o kontroli duhana (FCTC) i Međunarodni zdravstveni propisi (IHR) važni su međunarodni propisi u području zdravlja nastali pod okriljem WHO-a. Europska komisija bila je izravno uključena u pregovore o Konvenciji i Zdravstvenim propisima te podupire njihovu provedbu.

Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) – suradnja u području zdravlja

Komisija blisko surađuje s OECD-om u području zdravlja. Između Unije i OECD-a postoji redovita suradnja, a uključuje koordinaciju političkih i istraživačkih programa. Unija značajno doprinosi proračunu OECD-a i podupire uzajamno korisne projekte u području zdravstvenih računa, tj. financijskih tokova povezanih s korištenjem proizvoda i usluga zdravstva, pokazatelja zdravstvene skrbi i zdravstvene ekonomike.

U 2016. te su dvije organizacije potpisale sporazum o suradnji, čime je naglašena velika važnost koju dvije strane pridaju suradnji u području zdravlja i njezin strateški karakter. Sporazumom se utvrđuju tri srednjoročna prioritetna područja:

  • proširenje znanja o zdravstvenim sustavima i njihovu funkcioniranju, među ostalim analizom po državama, posebice u okviru inicijative o stanju zdravstva u Uniji
  • pomoć državama da svoje zdravstvene sustave prilagode potrebama pacijenata, među ostalim izradom novih, međunarodno standardiziranih i usporedivih mjerila rezultata zdravstvenih usluga
  • razvoj kapaciteta za ekonomsku analizu zdravstvenih i javnozdravstvenih sustava, posebice u području javnog zdravlja, promicanja zdravih načina života, prevencije kroničnih bolesti i inovacija.

Vijeće Europe – suradnja u području zdravlja

Suradnja s Vijećem Europe u području zdravlja, koja je ojačana stupanjem na snagu Ugovora iz Amsterdama (članak 303.), pomogla je u razvoju uspješnih bilateralnih odnosa u područjima od zajedničkog interesa. To uključuje suradnju u područjima kao što su farmaceutski proizvodi, kvaliteta i sigurnost krvi, tkiva, stanica i organa te borba protiv zlouporabe droga.

Zajednička izjava o suradnji i partnerstvu između Vijeća Europe i Komisije potpisana je 2001.