Η ΕΕ στον κόσμο

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Διεθνείς οργανισμοί

Η ΕΕ συνεργάζεται με διεθνείς οργανισμούς για τη διαμόρφωση, υλοποίηση και προώθηση των προτεραιοτήτων της στον τομέα της δημόσιας υγείας. Ειδικές συμφωνίες συνεργασίας έχουν συναφθεί με:

  • τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ)
  • το Συμβούλιο της Ευρώπης
  • τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ).

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) — συνεργασία στον τομέα της υγείας

Η συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΠΟΥ βασίζεται σε ανταλλαγή επιστολών από το 2001, στις οποίες καθορίζονται οι γενικές αρχές, οι στόχοι και οι διαδικασίες, όπως η διοργάνωση τακτικών συνεδριάσεων ανώτατων υπαλλήλων.

Το 2015, η Επιτροπή και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη ανανέωσαν τη δέσμευσή τους να συνεργάζονται για να βελτιώνουν την κατάσταση της υγείας στην Ευρώπη. Δεσμεύθηκαν να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τη συνεργασία όσον αφορά την καινοτομία, την υγειονομική ασφάλεια, τις υγειονομικές πληροφορίες, τις ανισότητες στον τομέα της υγείας, τα συστήματα υγείας και τις χρόνιες ασθένειες. Νέα έμφαση δόθηκε στη σημασία της διατομεακής συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής για την υγεία, καθώς και για τους πρακτικούς τρόπους καθορισμού και υλοποίησης δράσεων συνεργασίας.

Η συνεργασία εκδηλώνεται σε 3 γεωγραφικά επίπεδα:

  • με την έδρα του ΠΟΥ στη Γενεύη όσον αφορά τα θέματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος
  • με το περιφερειακό γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη (στην Κοπεγχάγη) όσον αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα
  • με διάφορες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο (συνεργασία σε εθνικό επίπεδο).

Όσον αφορά τις μεταδοτικές νόσους, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) συνεργάζεται επίσης στενά με τον ΠΟΥ για σειρά θεμάτων. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε 3 επίπεδα: πολιτικό, ανώτατων διοικητικών στελεχών και τεχνικό.

Η Επιτροπή συμμετέχει με την ιδιότητα του παρατηρητή στις ετήσιες συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής του ΠΟΥ και της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας στη Γενεύη, καθώς και στις ετήσιες συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΟΥ για την Ευρώπη. Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), συνεργάζεται με χώρες της ΕΕ για την εκπόνηση κοινών δηλώσεων και τη διαπραγμάτευση κειμένων με άλλες χώρες. Επιπλέον, η Επιτροπή συμμετέχει στις τακτικές διαβουλεύσεις που διοργανώνει ο ΠΟΥ για να διασφαλίζει τη συνοχή μεταξύ των πολιτικών και των δράσεων και των δύο μερών.

Από το 2005, η Επιτροπή συνεργάζεται με τον ΠΟΥ σε μια σειρά έργων πολιτικής, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για τη δημόσια υγεία.

Η σύμβαση πλαίσιο για την καταπολέμηση του καπνίσματος (FCTC), και ο διεθνής υγειονομικός κανονισμός (ΔΥΚ) είναι σημαντικές διεθνείς νομοθετικές πράξεις που καταρτίστηκαν υπό την αιγίδα του ΠΟΥ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετείχε ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τη σύμβαση αυτή και τον υγειονομικό κανονισμό και στηρίζει την εφαρμογή τους.

Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) — συνεργασία στον τομέα της υγείας

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τον ΟΟΣΑ στον τομέα της υγείας. Η συνεργασία ΕΕ-ΟΟΣΑ είναι τακτική και περιλαμβάνει τον συντονισμό των προτεραιοτήτων πολιτικής και έρευνας. Η ΕΕ συνεισφέρει σημαντικά στον προϋπολογισμό του ΟΟΣΑ και στηρίζει αμοιβαία επωφελή προγράμματα στους τομείς των λογαριασμών υγείας, π.χ. χρηματοδοτικές ροές που συνδέονται με την κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, των δεικτών υγειονομικής περίθαλψης και των οικονομικών της υγείας.

Το 2016, οι δύο οργανισμοί υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας η οποία τονίζει τους φιλόδοξους στόχους και τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας τους στον τομέα της υγείας. Η συμφωνία αυτή προσδιορίζει 3 μεσοπρόθεσμους τομείς προτεραιότητας:

  • καλύτερη γνώση των συστημάτων υγείας και των επιδόσεών τους, μεταξύ άλλων με ειδικές ανά χώρα αναλύσεις, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας για την κατάσταση της υγείας στην ΕΕ
  • στήριξη στις χώρες ώστε τα συστήματα υγείας τους να εστιάζουν όλο και περισσότερο στον ασθενή, με την ανάπτυξη νέων, διεθνώς τυποποιημένων και συγκρίσιμων μετρήσεων των αποτελεσμάτων των υγειονομικών υπηρεσιών
  • ανάπτυξη ικανοτήτων για την οικονομική ανάλυση των συστημάτων υγείας και δημόσιας υγείας, ιδίως στους τομείς της δημόσιας υγείας, της προαγωγής της υγείας και της πρόληψης των χρόνιων ασθενειών, καθώς και της καινοτομίας.

Συμβούλιο της Ευρώπης — συνεργασία στον τομέα της υγείας

Η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης στον τομέα της υγείας, που ενισχύθηκε όταν τέθηκε σε ισχύ η συνθήκη του Άμστερνταμ (άρθρο 303), βοήθησε στη ανάπτυξη επιτυχών διμερών σχέσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Αφορά τομείς όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, η ποιότητα και η ασφάλεια του αίματος, των ιστών, των κυττάρων και των οργάνων, καθώς και η καταπολέμηση της τοξικομανίας.

Το 2001 υπεγράφη κοινή δήλωση για τη συνεργασία και τη σύμπραξη μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής.