EU in svet

Globalno zdravje

Združeni narodi – sodelovanje na področju zdravja

EU je vzpostavila trdne odnose z Združenimi narodi (ZN) prek tesnega sodelovanja s sekretariatom ZN ter z agencijami, skladi in programi ZN. Sodelovanje zajema tako globalno zdravje in vprašanja, neposredno povezana z zdravjem, vključno z razvojem, človekovimi pravicami, podnebnimi spremembami, upravljanjem kriz in humanitarno pomočjo. EU podpira Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO), ki je vodilni organ v sistemu ZN na področju globalnega zdravja.

Evropska komisija ima dejavno vlogo pri razpravah o globalnem zdravju v okviru skupine G20, mednarodnem forumu za vlade in guvernerje centralnih bank 20 vodilnih industrializiranih in hitro rastočih gospodarstev, in skupine G7, v kateri je zastopanih 7 največjih naprednih svetovnih gospodarstev. Primer vprašanj, o katerih razpravljata navedeni skupini:

Trajnostni razvojni cilji

17 trajnostnih razvojnih ciljev ZN, sprejetih leta 2015, tvori svetovni okvir za ukrepe do leta 2030.

Več ciljev je povezanih z zdravjem, pri enem pa je poudarek na zdravju še posebej velik. Cilj 3 si prizadeva za zdravo življenje in spodbujanje splošnega dobrega počutja v vseh življenjskih obdobjih in zadeva na primer:

 • nalezljive bolezni, kot so HIV/AIDS, tuberkuloza, hepatitis
 • nenalezljive bolezni in mentalno zdravje
 • zloraba snovi
 • nadzor tobaka
 • dostop do cepiv in zdravil
 • Financiranje zdravja in vprašanja v zvezi z zdravstvenimi delavci

Evropska komisija in države članice EU so skupaj odgovorne za podporo pri doseganju trajnostnih razvojnih ciljev. Komisija se je na Agendo ZN za trajnostni razvoj do leta 2030 odzvala v sporočilu, sprejetem leta 2016, z naslovom Novi ukrepi za trajnostno prihodnost Evrope, ki ga je spremljal delovni dokument služb Komisije. Komisija je v navedenih dokumentih poudarila potrebo po splošni vključitvi trajnostnih razvojnih ciljev v politike in pobude EU, pomen rednega poročanja o napredku, sodelovanja s ključnimi deležniki in pozvala k oblikovanju dolgoročne vizije.

Na spletišču EU, namenjenemu trajnostnemu razvoju, so podrobne informacije o tem, kako EU prispeva k izvajanju Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 in doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Globalno zdravje in upravljanje EU

Globalna zdravstvena politika EU, določena leta 2010, opredeljuje glavne izzive ter določa štiri glavna načela za trdnejšo vizijo, enoten nastop in ukrepanje EU. Za razvoj celovite globalne zdravstvene politike je potrebno sodelovanje z vsemi drugimi zadevnimi organizacijami in interesnimi skupinami, na področjih, kot so:

 • trgovina
 • financiranje
 • razvojna pomoč
 • migracije
 • varnost, podnebne spremembe in okoljski ukrepi
 • raziskave in inovacije

EU se zavzema za pravično, splošno in visokokakovostno zdravstveno varstvo ter spodbuja pravično, učinkovito financiranje raziskav, ki morajo prinesti korist za zdravje vseh ljudi. EU si prizadeva, da so novi proizvodi varni, učinkoviti, dostopni in cenovno ugodni.

Svetovni forum o zdravstveni politiki in Komisija

Za podporo svoji globalni zdravstveni politiki je Komisija vzpostavila Svetovni forum o zdravstveni politiki, v okviru katerega se sestajajo predstavniki mednarodnih organizacij, NVO in industrije. To naj bi prispevalo k povečanju vpliva EU na področju svetovnega zdravja tako, da se zagotovi skladnost njene notranje in zunanje zdravstvene politike pri doseganju globalnih ciljev na področju zdravja.

Svetovni forum o zdravstveni politiki je bil vzpostavljen po sporočilu Komisije iz leta 2010 o zdravju v svetu in sklepih Sveta, ki so mu sledili. Glavni vključeni direktorati Komisije so Generalni direktorat (GD) za zdravje in varnost hrane, GD za mednarodno sodelovanje in razvoj in GD za raziskave in inovacije.