EU i verden

Global sundhed

Sundhedssamarbejde med FN

EU har skabt en stærk relation til De Forenede Nationer (FN) gennem sit tætte samarbejde med FN's sekretariat og FN's agenturer, fonde og programmer. Samarbejdet omfatter både global sundhed og spørgsmål, der er direkte knyttet til sundhed, herunder udvikling, menneskerettigheder, klimaændringer, krisestyring og humanitær bistand. EU støtter Verdenssundhedsorganisationen (WHO), der sidder inde med den største viden om global sundhed i FN-systemet.

Europa-Kommissionen deltager aktivt i drøftelserne om global sundhed i G20-gruppen, som er det internationale forum for regeringer og centralbankchefer i de 20 førende industrialiserede lande og vækstøkonomier, og G7-gruppen, der repræsenterer verdens 7 største udviklede økonomier. Blandt de emner, der drøftes, kan nævnes:

Målene for bæredygtig udvikling

FN's 17 mål for bæredygtig udvikling, som blev vedtaget i 2015, danner en global ramme for indsatsen frem til 2030.

Mange af målene er knyttet til sundhed, men et af dem fokuserer specifikt på det. Udviklingsmål 3 er at "sikre sunde liv og fremme velvære for alle aldersgrupper". Fokusområderne omfatter bl.a.:

 • Smitsomme sygdomme som HIV/AIDS, tuberkulose og hepatitis
 • Ikkeoverførbare sygdomme og psykisk sundhed
 • Narkotikamisbrug
 • Tobaksrygning
 • Adgang til vacciner og medicin
 • Sundhedsfinansiering og sundhedspersonale

Europa-Kommissionen og EU-landene har et fælles ansvar for at medvirke til at nå bæredygtighedsmålene. Kommissionens svar på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling er beskrevet i en meddelelse fra 2016 med titlen "Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid" og et ledsagende arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene. Dette svar indebærer f.eks. at inkorporere målene for bæredygtig udvikling i alle EU's politikker og initiativer, regelmæssigt at rapportere om fremskridt, at samarbejde med de vigtigste interessenter og at udvikle en langsigtet vision.

EU's website for bæredygtig udvikling indeholder detaljeret information om, hvordan EU hjælper med at gennemføre 2030-dagsordenen og nå målene for bæredygtig udvikling.

Global sundhed og EU's sundhedspolitik

EU's globale sundhedspolitik, som blev defineret i 2010, påpeger de vigtigste udfordringer og opstiller fire vejledende principper for en stærkere vision, stemme og indsats på EU-niveau. En overordnet global sundhedspolitik betyder, at EU skal samarbejde med alle andre relevante organisationer og interessegrupper på følgende områder:

 • Handel
 • Finansiering
 • Udviklingsstøtte
 • Migration
 • Sikkerhed, klimaændringer og miljø
 • Forskning og innovation

EU går ind for en retfærdig, universel sundhedsdækning af høj kvalitet og arbejder for retfærdig og effektiv finansiering af forskning, der skal fremme alle menneskers sundhed. EU har desuden fokus på at sørge for, at nye produkter er sikre, effektive, tilgængelige og til at betale.

Forummet for global sundhedspolitik og Kommissionen

For at styrke sin globale sundhedspolitik holder Kommissionen et forum for global sundhedspolitik, som samler repræsentanter for internationale organisationer, NGO'er og erhvervslivet. Forummet skal hjælpe med at styrke EU's stemme på sundhedsområdet globalt ved at sikre overensstemmelse mellem de interne og eksterne sundhedspolitikker, hvad angår de globale sundhedsmål.

Det globale forum for sundhedspolitik blev oprettet på grundlag af Kommissionens meddelelse om global sundhed fra 2010 og Rådets efterfølgende konklusioner. De afdelinger i Kommissionen, som primært er involveret, er Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed, Generaldirektoratet for Internationalt Samarbejde og Udvikling og Generaldirektoratet for Forskning og Innovation.