Intressegrupper

Dialog med berörda parter

En särskild dialoggrupp för berörda parter ska ge kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor råd om bra samrådspraxis.

Dialoggruppens uppgift

Gruppens medlemmar ska hjälpa kommissionen att anpassa sina samråd om hälso- och konsumentfrågor till de berörda parternas behov. De ger bara råd om själva samrådsförfarandet och inte om politiken som sådan. Medlemmarna företräder inte sin organisation utan deltar som enskilda personer.