Interesne skupine

Skupina za dialog z deležniki

Skupina za dialog z deležniki Evropski komisiji (Generalnemu direktoratu za zdravje in varstvo potrošnikov) svetuje o dobri praksi v postopku posvetovanja.

Naloge skupine

Skupina Evropski komisiji pomaga oblikovati postopke za posvetovanje z deležniki tako, da ti upoštevajo potrebe deležnikov na področju javnega zdravja in varstva potrošnikov. Komisiji svetuje samo o izvedbi posvetovanja, ne pa o vsebini politik. Člani skupine ne predstavljajo svojih matičnih organizacij, ampak sodelujejo v skupini kot posamezniki.