Záujmové združenia

Diskusná skupina zainteresovaných strán

Diskusná skupina zainteresovaných strán poskytuje Komisii poradenstvo (generálnemu riaditeľstvu pre zdravie a spotrebiteľov) o osvedčených postupoch pri konzultáciách.

Mandát

Diskusná skupina pomáha Komisii prispôsobovať postupy zapájania zainteresovaných strán do jej činností v oblasti zdravia a ochrany spotrebiteľov potrebám týchto subjektov. Skupina radí Komisii iba v otázkach súvisiacich s postupmi, t. j. nerieši samotný obsah politiky. Členovia diskusnej skupiny nezastupujú svoje organizácie, ale hája svoje vlastné názory.