Grupuri de interese

Grupul de dialog al părţilor interesate

Grupul de dialog al părţilor interesate oferă Direcţiei Generale Sănătate şi Consumatori din cadrul Comisiei Europene sfaturi cu privire la bunele practici în procesul de consultare.

Mandat

Grupul ajută Comisia Europeană să-şi adapteze procedurile de implicare a părţilor interesate la nevoile acestora, în domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei consumatorilor. Furnizează Comisiei consultanţă în ceea ce priveşte aspectele procedurale, nu şi conţinutul politicilor. Membrii grupului participă la lucrări în nume propriu, nu ca reprezentanţi ai organizaţiilor din care fac parte.