Interešu grupas

Ieinteresēto personu dialoggrupa

Ieinteresēto personu dialoggrupa konsultē Komisiju (Veselības un patērētāju ģenerāldirektorātu) jautājumos, kas saistīti ar labu praksi apspriešanās procesā.

Uzdevums

Grupa palīdz Komisijai labāk pielāgot ieinteresēto personu vajadzībām procesus, kas nodrošina šo personu līdzdalību veselības un patērētāju aizsardzības politikas izstrādē. Tās padomi attiecas vienīgi uz procesu, nevis uz priekšlikumu saturu. Grupas dalībnieki nepārstāv savu organizāciju, bet darbojas kā privātpersonas.