Interesų grupės

Suinteresuotųjų šalių dialogo grupė

Suinteresuotųjų šalių dialogo grupė pataria Europos Komisijai (Sveikatos ir vartotojų reikalų generaliniam direktoratui) gerosios praktikos klausimais.

Įgaliojimai

Grupė padeda Komisijai visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos srityse priderinti suinteresuotųjų grupių įtraukimo procesus prie suinteresuotųjų grupių poreikių. Ji pataria Komisijai tik procesiniais, o ne politikos klausimais. Nariai neatstovauja savo organizacijoms, bet dalyvauja kaip individualūs asmenys.