Huvirühmad

Sidusrühmadega peetavate arutelude töörühm

Sidusrühmadega peetavate arutelude töörühm nõustab komisjoni (tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraati) konsultatsiooniprotsessi heade tavade valdkonnas.

Volitus

Sidusrühmadega peetavate arutelude töörühm aitab komisjonil kujundada sidusrühmade kaasamise protsesse vastavalt sidusrühmade vajadustele rahvatervise ja tarbijakaitse valdkondades. Töörühm nõustab komisjoni üknes protsessiga seotud küsimustes, mitte poliitika osas. Liikmed ei esinda seal oma organisatsioone vaid iseennast.