Στρατηγική για την υγεία

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Η υγεία των πολιτών

Ομάδα διαλόγου των ενδιαφερόμενων μερών

Η ομάδα διαλόγου των ενδιαφερόμενων μερών συμβουλεύει την Επιτροπή, και ειδικότερα τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών, για τις ορθές πρακτικές της διαδικασίας διαβούλευσης.

Αποστολή

Η ομάδα αυτή βοηθά την Επιτροπή να προσαρμόζει τις διαδικασίες συμμετοχής των ενδιαφερομένων ανάλογα με τις ανάγκες τους στους τομείς της δημόσιας υγείας και της προστασίας των καταναλωτών. Συμβουλεύει την Επιτροπή μόνο για διαδικαστικά θέματα και όχι για το περιεχόμενο της πολιτικής. Τα μέλη της συμμετέχουν στην ομάδα με την ατομική τους ιδιότητα και δεν εκπροσωπούν την οργάνωση στην οποία ανήκουν.