Interessegrupper

Dialoggruppe for interessenter

Dialoggruppen for interessenter rådgiver Kommissionen (Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere) om god praksis under høringen.

Mandat

Gruppen hjælper Kommissionen med at skræddersy processerne til inddragelse af de berørte parter til de behov, som parterne har inden for offentlig sundhed og forbrugerbeskyttelse. Den rådgiver udelukkende Kommissionen om procesrelaterede spørgsmål, ikke om politisk indhold. Medlemmerne repræsenterer ikke deres respektive organisationer, men deltager med et personligt mandat.