Zdravotní strategie

Skupina pro dialog se zúčastněnými subjekty

Skupina pro dialog se zúčastněnými subjekty radí Komisi (generálnímu ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele) ohledně osvědčených postupů v rámci konzultací.

Působnost

Skupina pomáhá Komisi vyladit postupy pro zapojení zúčastněných subjektů podle jejich potřeb v oblasti veřejného zdraví a ochrany spotřebitele. Poskytuje Komisi poradenství výhradně ohledně procesních záležitostí, nikoli obsahu politik. Členové nezastupují své organizace, ale účastní se sami za sebe.