Заинтересовани страни

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Група за диалог със заинтересованите страни

Групата за диалог със заинтересованите страни дава съвети на Комисията (Генерална дирекция „Здравеопазване и потребители“) относно добри практики в процеса на консултация.

Задачи на групата

Групата помага на Комисията да приспособи своите процеси за ангажиране на заинтересованите страни в областта на общественото здраве и защитата на потребителите към нуждите на тези страни. Тя съветва Комисията единствено по въпроси, свързани с консултативния процес, а не със съдържанието на политиката. Членовете участват от свое име и не представляват своята организация.