Grupy interesu

Projekty

Innowacyjne projekty promujące zdrowie mogą otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programu ochrony zdrowia , który ma na celu wdrażanie strategii UE w zakresie zdrowia .

Od 2005 r. Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów zarządza zaproszeniami do składania wniosków dotyczących projektów, przyznaje dotacje, organizuje konferencje i utrzymuje stosunki z odbiorcami wsparcia finansowego w ramach programów ochrony zdrowia.

Year of funding Project Title Organisation
2012 EURORDIS_FY2013(EURORDIS_FY2013)
2012 HAI_FY2013(HAI_FY2013)
2012 Eurocare_FY2013(Eurocare_FY2013)
2012 AE_FY2013(AE_FY2013)
2012 EPHA_FY2013(EPHA_FY2013)
2011 Prevent (Prevent_FY2012)

PREVENT vzw

2011 European Council on Alcohol Rehabilitation Research and Education (Eurocare_FY2012)

European Alcohol Policy Alliance

2011 Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland (SANL_FY2012)

Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland

2011 European Public Health Alliance (EPHA_FY2012)

European Public Health Alliance - EPHA

2011 European Health Management Association Limited (EHMA _FY2012)

European Health Management Association Limited - EHMA

2011 Alzheimer Europe (AE_FY2012)

Alzheimer Europe

2011 The European Multiple Sclerosis Platform (EMSP_FY2012)

The European Multiple Sclerosis Platform Aisbl - EMSP

2011 European Patients' Forum (EPF_FY2012)

European Patients' Forum - EPF

2011 Health Action International (HAI_FY2012)

Stichting Health Action International

2011 The European Wilson's Disease Network (AP-HP-WILS_FY2012)

Assistance publique des hôpitaux de Paris

2011 European Porphyria Network: providing better healthcare for patients and their families (APHP-EPNET_FY2012)

Assistance publique des hôpitaux de Paris

2011 The European Network for Smoking Prevention (ENSP_FY2012)

European Network for Smoking and Tobacco

2011 EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition (ED_FY2012)

EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

2011 European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS_FY2012)

European Organisation for Rare Diseases - EURORDIS

2011 European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD_FY2012)

European Federation of the Associations of Dietitians - EFAD

2011 The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER_FY2012)

The Association of Schools of Public Health in the European Region - ASPHER

2010 Alzheimer Europe - AE FY 2011 (AE _FY2011)

Alzheimer Europe

2010 Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP-Wilson FY2011)

Assistance publique des hôpitaux de Paris

2010 De Stichting Aids - Soa Aids Netherlands (SANL_FY2011)

De Stichting Aids ~ Soa Aids Nederlands

2010 Fourth Joint European Public Health Conference (Copenhagen 2011)

European Public Health Association

2010 European Public Health Alliance (EPHA_FY2011)

European Public Health Alliance

2010 AP-HP Porphyria FY2011 (AP-HP FY2011)

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

2010 Stichting Health Action International (HAI_FY2011)
2010 The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER_FY2011)

The Association of Schools of Public Health in the European Region

2010 European Alcohol Policy Alliance (Eurocare_FY2011)

European Council on alcohol rehabilitation research and education

2009 ENSP_FY2010_FY2010(ENSP_FY2010)

Réseau européen pour la prevention du tabagisme aisbl

2009 EHMA_FY2010(EHMA)

European Health Management Association

2009 SANL_FY2010_FY2010(SANL_FY2010)

Stichting Aids Fonds ~ Soa Aids Nederland

2009 EPHA_FY2010(EPHA)

European Public Health Alliance

2009 BKK_FY2010_FY2010

BKK Bundesverband GbR

2009 AE_FY2010(AE)

Alzheimer Europe

2009 NIGZ_FY2010_FY2010(NIGZ_FY2010)

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

2009 EURORDIS_FY2010(EURORDIS_FY2010)

European Organisation for Rare Diseases