Ομάδες συμφερόντων

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Σχέδια

Τα καινοτόμα σχέδια που προάγουν την υγεία μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία , που αποτελεί το μέσο υλοποίησης της στρατηγικής της ΕΕ για την υγεία .

Από το 2005, ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές διαχειρίζεται τις προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων σχεδίων και τις επιχορηγήσεις, ενώ παράλληλα ασχολείται με τη διοργάνωση συνεδρίων και τις σχέσεις με τους δικαιούχους χρηματοδοτήσεων του προγράμματος για την υγεία.

Year of funding Project Title Organisation
2012 EURORDIS_FY2013(EURORDIS_FY2013)
2012 HAI_FY2013(HAI_FY2013)
2012 Eurocare_FY2013(Eurocare_FY2013)
2012 AE_FY2013(AE_FY2013)
2012 EPHA_FY2013(EPHA_FY2013)
2011 Prevent (Prevent_FY2012)

PREVENT vzw

2011 European Council on Alcohol Rehabilitation Research and Education (Eurocare_FY2012)

European Alcohol Policy Alliance

2011 Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland (SANL_FY2012)

Stichting Aids Fonds - Soa Aids Nederland

2011 European Public Health Alliance (EPHA_FY2012)

European Public Health Alliance - EPHA

2011 European Health Management Association Limited (EHMA _FY2012)

European Health Management Association Limited - EHMA

2011 Alzheimer Europe (AE_FY2012)

Alzheimer Europe

2011 The European Multiple Sclerosis Platform (EMSP_FY2012)

The European Multiple Sclerosis Platform Aisbl - EMSP

2011 European Patients' Forum (EPF_FY2012)

European Patients' Forum - EPF

2011 Health Action International (HAI_FY2012)

Stichting Health Action International

2011 The European Wilson's Disease Network (AP-HP-WILS_FY2012)

Assistance publique des hôpitaux de Paris

2011 European Porphyria Network: providing better healthcare for patients and their families (APHP-EPNET_FY2012)

Assistance publique des hôpitaux de Paris

2011 The European Network for Smoking Prevention (ENSP_FY2012)

European Network for Smoking and Tobacco

2011 EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition (ED_FY2012)

EUROPA DONNA - The European Breast Cancer Coalition

2011 European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS_FY2012)

European Organisation for Rare Diseases - EURORDIS

2011 European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD_FY2012)

European Federation of the Associations of Dietitians - EFAD

2011 The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER_FY2012)

The Association of Schools of Public Health in the European Region - ASPHER

2010 Alzheimer Europe - AE FY 2011 (AE _FY2011)

Alzheimer Europe

2010 Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP-Wilson FY2011)

Assistance publique des hôpitaux de Paris

2010 De Stichting Aids - Soa Aids Netherlands (SANL_FY2011)

De Stichting Aids ~ Soa Aids Nederlands

2010 Fourth Joint European Public Health Conference (Copenhagen 2011)

European Public Health Association

2010 European Public Health Alliance (EPHA_FY2011)

European Public Health Alliance

2010 AP-HP Porphyria FY2011 (AP-HP FY2011)

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

2010 Stichting Health Action International (HAI_FY2011)
2010 The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER_FY2011)

The Association of Schools of Public Health in the European Region

2010 European Alcohol Policy Alliance (Eurocare_FY2011)

European Council on alcohol rehabilitation research and education

2009 ENSP_FY2010_FY2010(ENSP_FY2010)

Réseau européen pour la prevention du tabagisme aisbl

2009 EHMA_FY2010(EHMA)

European Health Management Association

2009 SANL_FY2010_FY2010(SANL_FY2010)

Stichting Aids Fonds ~ Soa Aids Nederland

2009 EPHA_FY2010(EPHA)

European Public Health Alliance

2009 BKK_FY2010_FY2010

BKK Bundesverband GbR

2009 AE_FY2010(AE)

Alzheimer Europe

2009 NIGZ_FY2010_FY2010(NIGZ_FY2010)

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie

2009 EURORDIS_FY2010(EURORDIS_FY2010)

European Organisation for Rare Diseases